HOTCA, NEAGU, SITARU & ASOCIAȚII este o societate profesională de avocaţi care oferă o paletă largă de servicii juridice, la un nivel profesional foarte ridicat, bazându-se pe o echipă de avocaţi robustă, cu o bogată experienţă în activitatea juridică (prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca, conf. univ. dr. Norel Neagu, Cristina Hotca, Alexandru Sitaru, Diana Negru, Marius Tite ș.a.).

icons
Drept Penal
Asistenţă juridică şi reprezentare în toate categoriile de cauze penale atât în ceea ce privește latura penală, cât și latura civilă Consultanță juridică pentru prevenirea unor probleme de natură penală Redactare cereri adresate CEDO Extrădare și proceduri transnaționale Protecţia victimelor infracţiunilor
icons
Dreptul inteligentei artificiale (IA)
Consultanta juridică în domeniul inteligenței artificiale, noilor tehnologii, Internetului, rețelelor de socializare, blockchain, criptoactive, NFT s.a.
icons
Protecția integrității organizațiilor
Consultanță juridică privind elaborarea Codurilor de etică în cadrul organizațiilor, reglementarea Ofițerului de integritate, implementarea instituției Avertizorului de integritate și Responsabilului cu protecția datelor.
icons
Drept penal al afacerilor
Asistenta juridica și reprezentare in cauze de White Collar Crime, infracțiuni informatice, corupție etc.
icons
Dreptul Muncii
Redactare contracte de muncă, decizii și regulamente interne Asistență juridică în proceduri disciplinare Asistență juridică și reprezentare la negocierea contractului colectiv de muncă Asistență juridică și reprezentare în litigii de muncă și asigurări sociale
icons
Drept Civil
Consultanță juridică, asistenţă şi reprezentare în materia răspunderii civile delictuale și contractuale Consultanță juridică, asistenţă şi reprezentare în domeniul proprietății private și publice Consultanță juridică, asistenţă şi reprezentare în materie de liberalități, succesiune, raporturi de familie și partaj Consultanță juridică în materia contractelor civile/comerciale Consultanță juridică, asistenţă şi reprezentare în materie de garanții personale/ fidejusiune, privilegii și garanții reale
icons
Contencios administrativ și fiscal
Formularea de opinii legale cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor fiscale Asistență juridică și reprezentare în fața autorităților fiscale Asistență juridică în timpul controalelor fiscale Asistență juridică și consultanță în procedurile fiscale de rambursare T.V.A. și alte restituiri de impozite sau taxe Formularea și susținerea contestațiilor împotriva titlurilor de creanță fiscală și actelor administrative Achiziții publice
icons
Drept contravențional
Asistență juridică și reprezentare în procesele contravenționale Consultanță juridică în materie contravențională
icons
Insolvență
Asistență juridică și reprezentare în procedura insolvenței Consultanță juridică privind procedura insolvenței și în ceea ce privește prevenirea insolvenței prin mijloace legale
icons
Asigurări
Consultanță juridică în materia asigurărilor și reasigurărilor Asistență juridică și reprezentare în cazuri de malpraxis Asistenţă juridică și reprezentare în orice tipuri de litigii privind asigurările