HOTCA, NEAGU, SITARU & ASOCIAȚII este o societate profesională de avocaţi care oferă o paletă largă de servicii juridice, la un nivel profesional ridicat.

Principiile care guvernează activitatea noastră sunt: confidenţialitatea; profesionalismul; integritatea profesională și legalitatea activităţii.

HOTCA, NEAGU, SITARU & ASOCIAȚII este o societate de avocaţi care oferă o paletă largă de servicii juridice, la un nivel profesional foarte ridicat, bazându-se pe o echipă de avocaţi robustă, cu o bogată experienţă în activitatea juridică (prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca, conf. univ. dr. Norel Neagu, Cristina Hotca, Alexandru Sitaru, dr. Valentin Radu, Alina Tite, Diana Negru, Marius Tite ș.a.).

Coordonatorul societății este prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca, coordonatorul Departamentului de Drept penal este conf. univ. dr. Norel Neagu, specialist recunoscut de corpul profesional, iar al Departamentului de Drept privat este Alexandru Sitaru, care se bucură de reputație în domeniul practicii avocațiale.

În cadrul Departamentului de Drept privat un rol important îl are Cristina Elena Hotca, de experiența căreia acest resort beneficiază. Printre ariile de expertiză se numără Dreptul asigurărilor, Dreptul familiei sau Contencios administrativ etc.

Onorariile practicate sunt adaptate la specificul cazului sau activităţii profesionale solicitate de client, cu luarea în considerare a reglementărilor privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

Prof. univ. dr. MIHAI ADRIAN HOTCA este un teoretician recunoscut în mediul juridic și, totodată, un avocat respectat de către profesioniștii practicieni ai dreptului. A scris nenumărate cărți[1] care au fost foarte bine primite de cititori.

Pentru meritele sale deosebite în domeniul teoriei juridice, prof. univ. dr. MIHAI ADRIAN HOTCA a fost distins de două ori, în calitate de coautor, respectiv în calitate de unic autor, cu premiul VINTILĂ DONGOROZ, acordat de Uniunea Juriștilor din România, în anii 2012 și 2017. În același an, 2012, a fost distins cu același premiu și conf. univ. dr. NOREL NEAGU.

De asemenea, ca o recunoaștere din partea corpului profesional al avocaților și a comunității juridice, prof. univ. dr. MIHAI ADRIAN HOTCA a fost ales în calitate de consilier al Baroului București (în anii 2015 și 2019) și vicepreședinte al Asociației Române de Științe Penale (2018).

 PRINTRE ARIILE DE PRACTICĂ DIN MATERIE PENALĂ ÎN CARE ACTIVEAZĂ HNSA SE NUMĂRĂ:

-  Asistenţă juridică şi reprezentare în toate categoriile de cauze penale atât în ceea ce privește latura penală, cât și latura civilă

-  Consultanță juridică pentru prevenirea unor probleme de natură penală

-  Redactare cereri adresate CEDO

-  Extrădare și proceduri transnaționale

-  Protecţia victimelor infracţiunilor

Societatea de avocatură HOTCA, NEAGU, SITARU & ASOCIAȚII are în portofoliul său mai mulți clienți, persoane juridice, cărora le-a implementat programe de etică și integritate.

Fără a nominaliza acești clienți, deoarece politica societății nu permite acest lucru[2], printre realizările profesionale, în materie de integritate, ale echipei de avocați din cadrul societății HOTCA, NEAGU, SITARU & ASOCIAȚII merită a fi menționate cele materializate în cadrul unor companii care activează în diverse domenii, cum ar fi: distribuția de aparatură medicală și a materialelor sanitare, construcții, tipografic și publicitar, organizare a evenimentelor, export de piese grele, auto, producție de mobilier etc.

Activitatea noastră în materia consultanței de afaceri nu s-a limitat doar la realizarea unor coduri de integritate, ci s-a concretizat și în implementarea lor, armonizarea acestora în structura organizațională, instruirea continuă a membrilor organizațiilor și păstrarea legăturii cu angajații societăților pentru a răspunde permanent nevoilor acestora de informare și cunoaștere cu privire la problemele de integritate, prevenire a riscurilor juridice și contracararea situațiilor de criză juridică.

Programele de integritate concepute și implementate de noi, soluțiile de prevenire a riscurilor juridice și măsurile de combatere a situațiilor de criză au fost acceptate și apreciate de clienți, de autorități sau organisme internaționale.


 

[1] Printre cărțile al căror autor sau coautor este se numără: Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului – comentariu pe articole (2019), Ghidul omului de afaceri – Cunoașterea și prevenirea riscurilor de natură penală (2019), Manual de drept penal. Partea generală (2017), Infracțiuni prevăzute în legi speciale (2017); Noul Cod penal comentat (2016); Ghidul penal al omului de afaceri (2015), Instituții de drept penal (2014); Drept penal. Partea generală. Răspunderea penală și sancțiunile de drept penal (2013); Drept penal. Partea generală. Legea penală și infracțiunea (2012); Elemente de drept penal al afacerilor (2009); Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie; Bancruta frauduloasă (2008); Codul penal. Comentarii și explicații (2007); Protecția victimelor infracțiunilor (2006), Dicționar de drept penal (2004); Drept contravențional (2003) ș.a.

[2] În schimb, dacă se impune, putem solicita clienților noștri recomandări cu privire la activitatea din domeniul integrității desfășurată în cooperare cu aceștia.

 

Prof.univ.dr. Mihai HOTCA

Prof.univ.dr. Mihai HOTCA

Fondator