Rolul comunicării în activitatea juridică și în relația cu justițiabilii

335