Mihai Adrian Hotca, Manual de drept penal. Partea generala. Editia a II-a

Mihai Adrian Hotca, Manual de drept penal. Partea generala. Editia a II-a

1510

Manualul de Drept penal – Partea generală – este o lucrare care analizează normele cuprinse în Partea generală a Codului penal din perspectivă doctrinară și jurisprudențială. Alături de examinarea acestor norme juridice, cartea cuprinde și un titlu destinat aspectelor introductive privind materia dreptului penal.

             Cei care vor lectura lucrarea vor găsi informațiile necesare pentru a dobândi cunoștințele utile atât din perspectivă practică, cât și din punct de vedere teoretic. Cititorii își vor putea forma o imagine de ansamblu şi exhaustivă a normelor care reglementează aplicarea legii penale în timp şi spaţiu, instituția infracțiunii, instituția sancțiunilor de drept penal, instituția răspunderii penale (a persoanelor fizice și juridice) etc.  

             Cartea valorifică operele reprezentative ale doctrinei de specialitate, prezintă cazuri soluţionate de organele judiciare, inclusiv decizii obligatorii pronunțate în materie penală de către Înalta Curte de Casație și Justiție.

În plus, sunt examinate decizii relevante ale Curţii Constituţionale și ale Curţii Europene a Drepturilor Omului.          

             Manualul se adresează studenţilor din învăţământul juridic românesc, practicienilor dreptului, cercetătorilor de specialitate, legislatorilor, dar şi tuturor persoanelor interesate de domeniul dreptului penal.