HOTCA & ASOCIAȚII CÂȘTIGĂTOAREA TROFEULUI WHITE COLLAR ÎN CADRUL GALEI THE TIMES LEGAL INNOVATION

HOTCA & ASOCIAȚII CÂȘTIGĂTOAREA TROFEULUI WHITE COLLAR ÎN CADRUL GALEI THE TIMES LEGAL INNOVATION

501

HOTCA & ASOCIAȚII este o societate civilă de avocaţi care oferă o paletă largă de servicii juridice, la un nivel profesional foarte ridicat. Vârful de lance al activității societății îl constituie Dreptul penal al afacerilor (Criminal Business Law), respectiv cauze privind infracțiuni de evaziune fiscală, spălare a banilor, grup infracțional organizat, fraudarea bugetului UE, corupție, de serviciu, contra patrimoniului etc.

https://www.legalmarketing.ro/hotca-asociatii-castigatoarea-trofeului-white-collar-in-cadrul-galei-the-times-legal-innovation/?fbclid=IwAR0TdMPP83Ss4mbn5Xs8vfK6c4pBazhS3TflFNBXLsJMCHjTgStihDsX1HM

 

HOTCA & ASOCIAȚII se bazează pe o echipă de avocaţi robustă, cu o bogată experienţă în activitatea juridică (prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca, conf. univ. dr. Norel Neagu, conf. univ. dr. Mirela Gorunescu, Cristina Hotca, Alexandru Sitaru, dr. Valentin Radu, Alina Tite, Diana Negru, Marius Tite ș.a.).

Coordonatorul societății este prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca, coordonatorul Departamentului de Drept penal este conf. univ. dr. Norel Neagu, specialist recunoscut de corpul profesional, iar al Departamentului de Drept privat este Alexandru Sitaru, care se bucură de reputație în domeniul practicii avocațiale.

Prof. univ. dr. MIHAI ADRIAN HOTCA este un teoretician recunoscut în mediul juridic și, totodată, un avocat respectat de către profesioniștii practicieni ai dreptului. A scris mai multe cărți care au fost foarte bine primite de cititori. Printre cărțile al căror autor sau coautor este se numără: Manual de drept penal. Partea generală (2017), Infracțiuni prevăzute în legi speciale (2017); Noul Cod penal comentat (2016); Ghidul penal al omului de afaceri (2015), Instituții de drept penal (2014); Drept penal. Partea generală. Răspunderea penală și sancțiunile de drept penal (2013); Drept penal. Partea generală. Legea penală și infracțiunea (2012); Elemente de drept penal al afacerilor (2009); Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie; Bancruta frauduloasă (2008); Codul penal. Comentarii și explicații (2007); Protecția victimelor infracțiunilor (2006), Dicționar de drept penal (2004) ș.a.

Pentru meritele sale deosebite în domeniul teoriei juridice, prof. univ. dr. MIHAI ADRIAN HOTCA a fost distins de două ori, în calitate de coautor, respectiv în calitate de unic autor, cu premiul VINTILĂ DONGOROZ, acordat de Uniunea Juriștilor din România, în anii 2012 și 2017.

De asemenea, ca o recunoaștere din partea corpului profesional al avocaților și a comunității juridice, prof. univ. dr. MIHAI ADRIAN HOTCA a fost ales în calitate de consilier al Baroului București (în anul 2015) și vicepreședinte al Asociației Române de Științe Penale (2018).

 

HOTCA & ASOCIAȚII a avut în portofoliu și a gestionat cu succes cazuri care au ridicat probleme juridice dintre cele mai diverse și complexe.

Printre obiectivele HOTCA & ASOCIAȚII se numără:

– construirea unor relații trainice cu clienții;

– rezolvarea cu celeritate, confidențialitate și înaltă competență a problemelor juridice ale clienților;

– dezvoltarea unor mecanisme de prevenire a problemelor juridice ale clienților, prin măsuri proactive;

– implicarea avocaților societății în activități privind elaborarea de acte normative și manifestări științifice sau profesionale din domeniul dreptului. HOTCA & ASOCIAȚII a avut în portofoliu și a gestionat cu succes cazuri care au ridicat probleme juridice dificile.

Fără a nominaliza clienți sau cauze, deoarece politica societății nu permite acest lucru, printre realizările profesioanle ale echipei de avocați din cadrul societății HOTCA &ASOCIAȚII merită a fi menționate:

– Invocarea unor excepții de neconstituționalitate admise de către Curtea Constituțională;

– Formularea unor cereri de sesizare a Completului privind dezlegarea unor chestiuni de drept;

– Redactarea unor opinii legale de specialitate în cauze aflate pe rolul organelor judiciare;

– Citarea opiniilor exprimate de către avocații HOTCA & ASOCIAȚII în decizii ale Înaltei Curții de Casație și Justiție;

– Punerea la dispoziția clienților din domeniul afacerilor a unor ghiduri de specialitate;

– Consultanță și sprijin în transpunerea în practică a politicilor anticorupție și integritate la nivelul societăților;

– Asistență juridică și reprezentare în peste 100 de cauze având ca obiect fapte de evaziune fiscală sau spălarea banilor.