Premiul „Vintilă DONGOROZ”, în domeniul dreptului penal și procesual penal - 2023

Premiul „Vintilă DONGOROZ”, în domeniul dreptului penal și procesual penal - 2023

17

Coordonator Mihai-Adrian HOTCA, Autor(i) Mirela GORUNESCUNorel NEAGU, Radu-Florin GEAMANU, Dominic George POPAlexandru SITARU pentru lucrarea: Infracțiuni prevăzute în legi speciale, Editura C.H. Beck

https://www.juridice.ro/717318/premiile-uniunii-juristilor-din-romania-2023.html